Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

FDS Mätteknik är ett företag med mångårig erfarenhet av mätsystem och dataloggrar för olika ändamål. Vår specialitet är meteorologisk och hydrologisk mätutrustning och kompletta väderstationer. Vi bygger även mätsystem för övervakning av havsströmmar och vågor, liksom vattenflöden och vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag

Vi tillhandahåller datainsamling och presentation på Internet.

Vi kan erbjuda lösningar på alla nivåer, från utrustning för vetenskaplig forskning till driftsäkra och billiga sensorer.

 

 

Vill du veta mer? Klicka här för att
kontakta oss!
Bild föreställande: icon arrow


Produkter och Tjänster

  • Hamnsystem strömmar vågor vattenstånd
  • Miljöövervakning vattenföring vattenkvalitet flera parametrar
  • Utrustning för övervakning av kraftverksdammar
  • Meteorologiska master från låga till höga med många sensorer


Vi har dessa agenturer (se höger) som bas, men plockar även fram lämplig utrustning från allehanda leverantörer inom och utom landet. 

Agenturer
Bild föreställande: logo campbell

Bild föreställande: eko-instruments-logo

 

Bild föreställande: Stor zebra

 
Bild föreställande: logo gill
Bild föreställande: logo young


Bild föreställande: sigill?org=5564602208&language=swe&product=psa&fontcolor=b