Produkter och tjänster

 • Hamnsystem

  Strömmar, vågor och vattenstånd

 • Miljöövervakning

  Vattenföring och vattenkvalitet – flera parametrar

 • Kraftverksdammar

  Utrustning för övervakning av kraftverksdammar

 • Meteorologiska master

  Från låga till höga med många sensorer